Startsida Umeå kommun

Hemhjälp, hemtjänst

Kommunens egna verksamheter och ett antal privata företag erbjuder hemtjänst som du kan ansöka om. Privata företag som erbjuder hemtjänst är godkända av kommunen. I menyn finns mer information.

Det är äldrenämnden och individ- och familjenämnden som har ansvaret för kommunens stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Socialtjänsten ska i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva självständiga liv. Det betyder att människors egna resurser ska tas tillvara och stor vikt ska läggas vid den enskildes medskapande och delaktighet i planeringen av stöd och omsorg.

Sidan har granskats 2017-05-17

Sidans kortadress: www.umea.se/hemtjanst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.