Startsida Umeå kommun

Mat levererad hem till dörren

Har du svårt att själv laga din mat? Då kan du få färdiglagad mat transporterad hem till dig. Behöver du hjälp att värma din mat kan hemtjänsten hjälpa dig med det.

Vem kan få matleverans?

Matleverans är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att man ansöker om stödet hos kommunen. En äldreomsorgs- eller handikappkonsulent utreder vilket stöd du har behov av och om du är berättigad till matleverans. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.