Startsida Umeå kommun
Flyktingar, mottagande

Vad gör kommunen för flyktingar?

Delar av världen brinner och miljontals människor flyr sina hem och sitt land. Umeå och andra kommuner har ett ansvar för att ta emot flyktingar. Du kan också bidra på olika sätt, kanske kan du erbjuda att vara familjehem, hyra ut en lägenhet eller bli en vän eller volontär.

Umeåregionen har tecknat ett avtal om att ta emot 480 flyktingar, som anvisas av Migrationsverket. Antalet kan komma att stiga under kommande år och Umeå kommun kartlägger för närvarande vilka behov det leder till, till exempel behov av bostäder och platser i skolan.

Kommunen har också avtal med Migrationsverket om platser för ensamkommande barn, alltså asylsökande som inte har fyllt 18 år. Nuvarande avtal gäller 47 platser, men antalet barn är långt fler än så. Fram till 31 augusti i år tog kommunen emot 157 ensamkommande barn.

Kommunens ansvar omfattar bland annat bostadsförsörjning, försörjningsstöd vid vissa situationer, undervisning i Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och insatser från socialtjänsten.

Läs mer om vad kommunen gör för flyktingar

Hur kan du hjälpa till?

Många invånare hör av sig till kommunen och vill bidra för att hjälpa flyktingar. Du kan kan erbjuda familjehem, bli god man, hyra ut en lägenhet, erbjuda läxhjälp eller praktikplatser. Andra sätt att hjälpa till är att ge gåvor, bli en vän eller volontär.

Läs mer om hur du kan bidra för att hjälpa flyktingar

Sidan har granskats 2017-11-01

Sidans kortadress: www.umea.se/flyktingmottagande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.