Startsida Umeå kommun

Missbruk, stöd och behandling

Missbruksproblem är ofta orsak till andra sociala problem. Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill Socialtjänsten öka kunskap om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk.

De som har missbruksproblem kan via socialtjänsten få stöd och hjälp för att komma ifrån missbruket.

Du kan själv göra en ansökan om stöd eller vård genom att fylla i webbblanketten "Ansöka om stöd och vård" som du hittar under Mer information.

Alkoholhjälpen

Statliga alkoholkommittén har tagit fram ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket.

www.alkoholhjalpen.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.