Startsida Umeå kommun

Hjälp och stöd om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.

Nedstämdhet, ångest, psykotiska symtom eller andra psykiska besvär kan förbättras med samtalsstöd och/eller mediciner. Du kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring eller återhämtning och rehabilitering efter långvariga besvär.

Kommunen har ansvar för att informera om det stöd och service som personer med psykiska funktionshinder har rätt till.

Umeå kommun har upprättat en informationsguide du som beskriver de resurser som finns och som kan erbjuda hjälp och stöd. Guiden presenteras i webbformat på dessa sidor.

Lyssna eller skriv ut guiden

Informationsguiden finns även i pdf-format för läsning på skärm eller utskrift.

Ladda ner informationsguiden (pdf)

Lyssna på guiden: Klicka på "Lyssna" längst upp i webbläsarens fönster.

Vill du att vi skickar guiden till dig, kontakta socialtjänstens mottagningenhet och be om informationsguide vid Psykisk ohälsa.

Kontakta mottagningsenheten

Sidan har granskats 2017-03-22

Sidans kortadress: www.umea.se/psykiskohalsa

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.