Startsida Umeå kommun

Ledsagarservice - hjälp att genomföra fritidsaktiviteter

Ledsagning innebär att du får hjälp att utföra någon form av aktivitet utanför hemmet.

Ledsagarservice är ett biståndsprövat stöd, som ansöks hos kommunen. Exempel på aktiviteter kan vara att gå på olika sport- och kulturevenemang eller delta i en kurs. Det kan alltså handla om enstaka tillfällen eller mer regelbundna aktiviteter.

Efter utredning av dina hjälpbehov, tas beslut om omfattning, det vill säga antal timmar per månad.  Ledsagningsenheten får sedan uppdraget att tillsammans med dig hitta en lämplig person som kan hjälpa dig.

Vad kostar det?

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.