Startsida Umeå kommun

Avloppsreningsverket i Täfteå har brunnit ner

En brand utbröt på morgonen 3 mars i ett av Vakins avloppsreningsverk i Täfteå. Reningsverket har brunnit ner till grunden.

Uppdatering 6 mars 2018

Vakin har upprättat en samlingssida med frågor och svar kring branden. På sidan samlas all information om och efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk. Vakin rekommenderar boende i Täfteå som är anslutna till avloppsreningsverket att så långt det är praktiskt möjligt minska användning av avloppet.

Samlingssida med frågor och svar

Uppdatering 3 mars 2018, klockan 12.56

Avloppsreningsverket i Täfteå har brunnit ner till grunden. Endast materiella skador är konstaterade och orsaken till branden är inte fastställd. Arbetet med att kartlägga skadorna pågår.

Personal från Vakin kommer att arbeta med att utreda och fastställa skadorna på befintlig infrastruktur i Täfteå. Efter att detta är klarlagt kommer olika handlingsalternativ att tas fram.

– Tills vi har undersökt möjligheterna för alternativa lösningar kommer avloppsvattnet att gå orenat ut i Täfteå fjärden. Därför uppmanar vi boende i Täfteå att använda avloppet sparsamt, säger Robert Hansson, VA-chef vid Vakin.

Det fortsatta arbetet görs i nära samarbete med olika samhällsaktörer, bland annat med Miljö- och hälsoskydd vid Umeå kommun för att minimera miljökonsekvenserna.

Uppdatering 3 mars 2018, klockan 11.55

Vakin uppmanar alla boenden i området att använda avloppet med försiktighet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.