Startsida Umeå kommun
Eld, överkorsad

Skärpt eldningsförbud i Umeåregionen

På grund av torra markförhållanden råder eldningsförbud från och med 2018-07-11 och tills vidare.

Eldningsförbudet gäller i skog och på mark i Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Nordmalings kommun. Det tidigare förbudet skärps nu till att omfatta ALL eldning utomhus, även vid särskilda iordningsställda grillplatser och användning av portabla sprit- och gasolkök, engångsgrillar eller annan utrustning som har direkt markkontakt.

Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm och eldning med grillkol eller briketter i utegrillar eller eldstäder i cementringar på egen tomt. Om det är väldigt torrt är det inte lämpligt att elda ens med grillkol eller briketter.

Strong fire bans in the Umeå region

There is now a very strong fireban in the Umeå region due to dry land conditions.

The ban includes ALL outdoor heating, also in organised barbecue areas, as well as the use of portable liquids and gas cookers, disposable grills or other equipment with direct ground contact.

It’s not prohibited to use barbecue charcoal or briquettes in outdoor grilles or fireplaces in cement rings in your garden. But, the fire departement advices you NOT to when it is very dry.

The fire prohibition applies to forests and land in the municipalities of Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs, Bjurholm and Nordmaling.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 20

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.