Startsida Umeå kommun

Misstanke om barn som far illa

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan om oro gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. I akuta fall, ring 112.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Detta kan  göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anmälan från dig som privatperson

Om du vill göra en anmälan och är privatperson kan du ringa till socialtjänstens mottagningsenhet.

Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Du ska då inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten. Om ditt uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Tänk på att ditt namn kan framgå från exempelvis din mejladress. Vill du vara anonym, ring socialtjänsten för att anmäla.

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Anmälan från professionella

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.

Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns misstanke om att barn far illa måste detta anmälas. Anmälan ska göras skriftligt och skickas till socialtjänstens mottagningsenhet, Box 3045, 903 02 Umeå. Du kan också lämna anmälan med hjälp av en blankett. Blanketten kan skrivas ut och fyllas i för hand eller skickas in elektroniskt.
Blankett Anmälan om misstanke barn som far illa

Vid akuta situationer, ring alltid till socialtjänsten innan anmälan skickas.

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.

Socialtjänstlagen
Alla som arbetar med barn har en skyldighet (enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen) att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn far illa.
Socialtjänstlagen i sin helhet
 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.