Startsida Umeå kommun

F-G

F

Faderskap

Fairtrade city

Fakta om Umeå

Faktura

Familjecentraler

Familjehem

Familjehem för barn och ungdomar med funktions...

Familjepedagoger

Familjepeppen

Familjestöd

Farled Ume älv

Farligt avfall

Farthinder

Fastighet, avdelning

Fastighetsdata

Fastighetsfrågor

Fastighetsgränser

Fastighetsmarknaden, statistik

Fastighetsregister

Fastighetsregister och tomtkarta

Fastighetsägare, egenkontroll

Fastighetsägares ansvar

Felanmälan

Felanmälan, diverse

Felanmälan, gator, parker och lekplatser

Ferieprao

Film

Finansiering av projekt

Finska

Finskt förvaltningsområde

Fiske i Umeå

Fixartjänst

Fladdermöss

Flaggning

Flexibelt lärande för vuxna

Flurkmark förskola

Flurkmarks skola

Flygbilder

Flygtrafik

Flyktingintroduktion och Invandrarservice

Flyktingmottagande

Flytvästar

Folkbokföring

Folkhälsa

Folkhälsoarbete

Folkhälsomål

Folkhälsoråd

Folkhögskolespåret

Folkmängd

Folköl, servering

Folkölsförsäljning

Food control

Foodtrucks

Fordonstvättar

Forntid

Forslundagymnasiet

Fotvård

FPC - Friidrottens prestationscenter

Framkomlighet kring fastigheter

Framtid och utveckling

Franska

Friidrottens prestationscenter - FPC

Friluftsliv

Fritid

Fritid för alla

Fritid just nu

Fritids

Fritidsgårdar

Fritidshem

Fritidshjälpmedel

Fritidsnämnd

Fritidsverksamheten

Frivilligcentralen

Frivilligt arbete

Frizon

Frågor i kommunfullmäktige

Frågor och synpunkter

Fröhuset förskola

Fullmäktige

Funkit

Funktionshinder, tillgänglighet

Funktionshinderrådet

Funktionshindrad

Funktionsnedsättning

Funktionsprogram för förskolan

Fyren förskola

Fyrverkerier

Fågelskådning

Fågeltornet Gran

Fåglar

Fåglar som stör

Fältgruppen

Färdtjänst

Färdtjänst, avdelning

För- och grundskolan

För- och grundskoleförvaltning

För- och grundskolenämnd

Förberedelseklass

Fördelningsprinciper inomhustider

Fördjupade översiktsplaner

Förebygga missbruk

Föreningar

Föreningsbidrag och projektstöd

Föreningsbyrån

Föreningsliv

Föreningsregister

Företagslokaler

Företagslots

Företagsregister 

Företagsrådgivning

Företagsstöd

Företagsutveckling

Förmyndare

Förmyndare för barn

Förrättningar

Förskola och barnomsorg

Förskoleverksamhet

Förskolor

Försäkring för skolelever och förskolebarn

Försäkringsfrågor

Försäljning, tillstånd

Försörjningsstöd

Förtroendevalda

Förtäring av alkohol

Förvaltare

Förvaltarenheten

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltningsområde för samiska

Föräldraskapsstöd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.