Startsida Umeå kommun

K

Kafé vaniljdrömmen

Kajen, säkerhet

Kansainvälinen työalue

Karet förskola

Karta, cykelkarta

Kartarkiv

Kartdata

Kartor

Karusellen förskola

Kasamarks skola

Katt- och hundägare

Kemikalier

Klasmyrans MTB-bana

Klimat, miljö och hållbarhet

Klimatrådgivning

Klumpen förskola

Koldioxidsnåla platsen

Kollektivtrafik

Kolonilotter

Koloniområden

Kommunala bolag

Kommunala handikapprådet

Kommunala pensionärsrådet

Kommunalråd

Kommunalskatten

Kommunchef

Kommundelsförvaltningar

Kommundelsnämnder

Kommunen svarar

Kommunfullmäktige

Kommunikationer

Kommunikationsenheten

Kommunikatörer

Kommunjurist

Kommunkoncernen

Kommunledning

Kommunledningsstab

Kommunnät

Kommunorganisation

Kommunrevision

Kommunstyrelse

Kompassen förskola

Kompetenscentrum för flerspråkighet

Kompostering

Komvux

Koncernföretag

Konst

Konstateljé

Konsthall

Konstnärsstöd

Konstsal

Konststipendium

Konsuler

Konsumentrådgivning

Konsumentvägledning

Kont naturreservat

Kontakta kommunen

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj - SOL

Kontaktperson

Kontaktperson - LSS

Kontaktperson - SOL

Kontaktuppgifter, verksamheter och ansvariga

Kontorslokaler

Korallen förskola

Kornetten förskola

Korttidsvistelse för personer med funktionsneds...

Kostnader

Kostnadsutjämning

Kosttillskott

Kragen förskola

Kriminella nätverk

Kringlan förskola

Krisberedskap

Krishantering

Krisinformation

Krisjour

Krisledningsnämnd

Krisorganisation

Krisplaner

Krisstöd

Kristeam

Kroatiska

Krogar mot knark

Kränkning och mobbning

KSAU

Kultur

Kultur för barn

Kultur för seniorer

Kultur i skolan

Kulturbidrag

Kulturcentrum för barn och unga

Kulturförvaltning

Kulturhistoriska byggnader

Kulturhuvudstad 2014

Kulturhuvudstadsutskottet

Kulturminneslagen

Kulturnämnd

Kulturpotten

Kulturstipendium

Kulturverksamheten

Kungsgatan

Kungsgården förskola

Kunskapsvalidering

Kuratorer

Kurdiska

Kust

Kustleden

Kvalitet

Kvalitet, Fritid

Kvalitetsarbete

Kvalitetsdeklarationer

Kvalitetsjämförelse

Kvalitetskontroll

Kvalitetsstrategi

Kvinnoboendet Hera

Kvinnofridsmottagning

Kvinnojour

Kyrkparken

Köldmedier

Köpa hus

Körsbärsdalen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.