Startsida Umeå kommun

S

S

Saltning

Samarbetsorter

Samhällsbyggnad, verksamhetsområde

Samhällsutveckling och hållbarhet

Samiskt förvaltningsområde

Sammanträden

Sammanträdestider

Sanabadet

Sanda förskola

Sandahöjd

Sandalidens skola

Sandbacken förskola

Sandgärdan förskola

Sandning

Sandupptagning

Sandviks förskola

Sandåkerns bostadsområde

Sanering av förorenad mark

Saskatoon

SBA

Scharinska villan

SEE-veckan

Sekretess

Sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess på Familjerådgivningen

Sekretessregler

Seniorboende

Seniorer

Separation

Serbiska

Serveringstillstånd

Servicehus

Servitut

Sevärdheter

Sewage

Seychellerna

SFI-skolan

Siffror om Umeå

Signalen Viktigt meddelande

Simhallar

Sjukhusparken

Sjukresor

Sjukvård

Sjöar

Sjöars vattenkvalitet

Sjöfruskolan

Skapande lördag

Skattelden förskola

Skattesatser

Skeppsvik

Skidspår

Skidåkning

Skilsmässa

Skolbarnomsorg

Skolbiblioteksservice

Skolhälsovården, gymnasieskolan

Skolkurator

Skolkuratorer, gymnasiet

Skollov

Skolläkare

Skolor

Skolmat

Skolmatsedel

Skolplan

Skolpsykolog

Skolskjuts och inackordering

Skolskjutsar

Skolskjutsar, gymnasiet

Skolsköterska

Skolval, grundskola

Skridskoåkning

Skrotbilar

Skridskoåkning

Skriftliga omdömen

Skräp

Skuldrådgivning

Skuldsanering

Skulpturguide Umeå

Skutan förskola

Skydd mot olyckor

Skyddsjakt

Skyltar, affischer

Skyltar, gatunamn och adressnummer

Skyltar och vepor

Skyltlov

Skärgårdsskolan

Slam

Slöjdaren förskola

Småbåtshamnar

Småhusområden

Smöret förskola

Snedbilder

Snöröjning

Snötippar

Social services

Socialbidrag

Socialnämnd

Socialpsykiatri, avdelning

Socialtjänsten

Sofiehem

Sofiehemsskolan

Solbacken förskola

Solceller

Solen förskola

Somaliska

Sommar, vanliga frågor

Sommarjobb för gymnasieungdomar

Sommarjobb och ferieprao

Sommarjobb, vård och omsorg

Sophämtning

Sopor, sophantering

Sopsaltning

Sorani

SOS

Sotning

Spanska

Sparken

Specialidrott

Specialkost, allergi och överkänslighet

Specialkost i förskolan och skolan

Specialpedagog

Sporren

Sporthallar

Språkprio

Språkintroduktion

Staden mellan broarna

Stadsarkivet

Stadsbiblioteket

Stadsdirektör

Stadsliden

Stadsmiljöpriset

Stadsnära natur

Stadsodling

Stadsplanering och byggande

Stadsträd

Stadsträdgården

Stadsvapen

Starta eget

Statistik

Stengången förskola

Stengärdan förskola

Stipendium till avgångselev vid konsthögskolan

Stompunkter

Stora blomstermyran

Storsjö förskola

Storsjöskolan

Strandpromenaden

Strandskydd

Strandskyddsdispens

Strategier

Strategiskt miljöarbete

Strömbäck-Kont naturreservat

Strövområden

Studentbostäder

Studentpraktik

Studera i Umeå

Studie- och yrkesvägledning

Studiemedel

Studievägledning

Styrdokument

Styrdokument, externa

Styrdokument, interna

Städ

Städning av gator och trottoarer

Städning i Umeå centrum

Städservice

Stöcke förskola

Stöcke skola

Stöcksjö förskola

Stöcksjö skola

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg, verksamhetsområde

Stöd till barn och unga

Stöd till föreningslivet

Stöd till företag

Stöd till konstnärer

Stöd till äldre

Stödfamilj för funktionshindrade

Stödfamilj LSS

Stödfunktioner

Stödgrupper för barn och unga

Störande fåglar

Sundlingska gården

Svidjan förskola

Swedish language-training for immigrants...

Systematiskt brandskyddsarbete

Så fungerar vår webb

Så styrs Umeå

Säkerhet

Säkerhet för äldre

Säkerhet vid och på vatten

Säkerhetsarbete

Sällskapsdjur

Särskild kollektivtrafik

Särskilda behov, extra stöd

Särskilda behov, extra stöd i skolan

Särskilda boenden

Särskilt boende för personer med psykisk funktio...

Särskilt boende för äldre

Särskolan

Särvux

Sävar

Sävar, fakta om

Sävar deltidsbrandkår

Sävar kommundelsförvaltning

Sävar kommundelsnämnd

Sävar skola

Sävarbiblioteket

Sävarådalen

Sävarån och Sävarådalen

Söderslätt

Söndagslabbet

Sörfors förskola

Sörfors skola

Sörmjöle skola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.