Startsida Umeå kommun

T-U

T

Tallkotten förskola

Tanden förskola

Tavelsjö deltidsbrandkår

Tavelsjö familjedaghem

Tavelsjö förskola

Tavelsjö skola

Tavelsjöleden

Taxi

Taxor

Team Elit Umeå

Teater

Teater i undervisningen - TIU

Teatermagasinet

Teg

Tegs centralskola

Tegsbiblioteket

Teknisk nämnd

Telefoni (internt kommunen)

Telefonkatalog

Teletal

Terrängcykling

Tigrinja

Tillgänglig fritid för alla

Tillgänglighet

Tillgänglighet i och vid fastigheter

Tillgänglighet i offentlig miljö

Tillgänglighet till lokaler

Tillgänglighetsplan för gator och parker

Tillstånd för lotterier

Tillstånd för olika verksamheter

Tillstånd, regler och tillsyn

Tillståndsenheten

Tillståndsguide

Tillsyn

Tillväxt, verksamhetsområde

Tillväxtalliansen

Tillväxtstrategier

Timplan och ämnen i grundskolan

TIU - teater i undervisningen

Tjejjour

Tobak

Tobak, tillstånd för försäljning

Tobaksfri duo

Tolkhjälp

Tombolakiosker

Tomgångskörning

Tomtebo

Tomtebogårds skola

Tomteborgård förskola

Tomteboskogen

Tomtkarta

Tomtkö

Tomtpriser

Tonårskraft

Torghandel

Torrbergsstugan

Trafik

Trafikanordningsplan

Trafikdatarapport

Trafikflöden och hastigheter

Trafikolyckor, karta

Trafikplanering och trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Tráhppie

Transformationstjänster

Transitboende

Trygg krog

Trygg och säker

Trygga miljöer

Trygga och otrygga platser

Trygghet och belysning

Trygghetsboende

Trygghetslarm

Trygghetsskapande

Trygghetsvandring

Träd i parker

Träd och buskar, fastighetsägares ansvar

Trädfällning

Trädgård i norr, fakta

Trädpolicy

Träningsskola

Tränset förskola

Turistbyrån

Turkiska

Tuselog

Tvillingen förskola

TV-sändning på webben

Tyska

Täfteå skola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.