Startsida Umeå kommun
Kontakt

Har du frågor om Umeå kommuns sociala mediekanaler, kontakta kommunikationsfunktionen.

Vi hanterar inte ärenden som rör enskilda individer i sociala medier. Den typen av inlägg tas bort, liksom inlägg och kommentarer som är olämpliga eller kränkande.

Om du vill göra en felanmälan, använd istället formulär eller app. Då skickas ärendet till rätt avdelning direkt.

Allmänna

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Team Umeå kommun, Instagram

Linda Nejdsäter
linda.nejdsater@umea.se

Umeå kommun, Facebook – Umeå kommuns officiella Facebooksida

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Flickr – Umeå kommuns officiella Flickr-kanal, inaktivt konto

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Instagram – Umeå kommuns officiella Instagram

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Umeå kommun, Linkedin

Jennie Israelsson
jennie.israelsson@umea.se

Umeå kommun, Twitter – Umeå kommuns officiella twitterflöde

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Umeå kommun, Youtube – Används bland annat för fullmäktiges sammanträden

Ulrika Björn
ulrika.bjorn@umea.se

Visit Umeå, Facebook – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål

Kristina Thelin
kristina.thelin@umea.se

Tinna Sandström
tinna.sandstrom@umea.se

Erja Back
erja.back@umea.se

Hanna Sondell
hanna.sondell@umea.se

Visit Umeå, Instagram – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål

Kristina Thelin
kristina.thelin@umea.se

Tinna Sandström
tinna.sandstrom@umea.se

Erja Back
erja.back@umea.se

Hanna Sondell
hanna.sondell@umea.se

Visit Umeå, Twitter – Umeås turistcenter informerar om evenemang och besöksmål

Gabriella Hed Vall
gabriella.hed-vall@visitumea.se

Förskolor och fritidshem

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Böle, Instagram – Bilder på aktiviteter för barnen. Kontot är bara öppet för föräldrar till barn som vistas på förskolan just nu.

Anna Tjäderborn
anna.tjaderborn@umea.se

Böleängsskolan, Safiren, Instagram – Bilder från vardagen i verksamheten – alster, utflyktsbilder, roliga legobyggen, veckoschema, information till föräldrar med mera

Annie Hassel
annie.hassel@umea.se

Eivor Björk
eivor.bjork@umea.se

Mikael Nordlund
mikael.nordlund@umea.se

Ann-Mari Jonasson
annmari.jonasson@umea.se

Ersboda, öppen förskola, Facebook


Ersmarks förskola, avdelning Virveln, Instagram – Bilder från verksamheten

Josefin Wiklund
josefin.wiklund@umea.se

Fröhuset, Instagram – Bilder från verksamheten

Erika Jonsson
erika.jonsson@umea.se

För- och grundskolan, Youtube

Eva-Lena Hörnfeldt
evalena.hornfeldt@umea.se

Grisbackaskolan, Sländans fritidshem, Instagram – Bilder på aktiviteter

Elisabeth Skarin
elisabeth.skarin@umea.se

Hallbacken, avdelning Fjärilen, Instagram – Bilder från vår vardag i verksamheten. Kanalen är bara öppen för vårdnadshavarna.

Malin Rönnholm
malin.ronnholm.2@umea.se

Hallbacken, avdelning Myran, Instagram – Vardagsbilder från verksamheten. Kanalen är bara öppen för vårdnadshavare.

Cecilia Lundblad
cecilia.lundblad@umea.se

Hallbacken, avdelningen Spindeln, Instagram - Vardagsbilder från verksamheten. Kanalen är bara öppen för vårdnadshavare.

Lena Isaksson Ljung
lena.ljung@umea.se

Hedlunda förskola, blogg om bygget

Gun Stolt
gun.stolt@umea.se

Hissjö fritidshem, blogg – Bilder och texter från verksamheten

Fredrik Bodén
fredrik.boden@umea.se

Passaren, Instagram – Bilder på aktiviteter för barnen. Kontot är bara öppet för föräldrar till barn som vistas på förskolan just nu.

Anna Tjäderborn
anna.tjaderborn@umea.se

Pennan, Instagram – Bilder på aktiviteter för barnen. Kontot är bara öppet för föräldrar till barn som vistas på förskolan just nu.

Anna Tjäderborn
anna.tjaderborn@umea.se

Rymden, avdelning Cylindern, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Annika Lundholm

annika.lundholm@umea.se

Rymden, avdelning Klotet, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Kajsa Wennberg
kajsa.wennberg@umea.se

Rymden, avdelning Kuben, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Marita Lindgren
marita.lindgren@umea.se

Rymden, avdelning Pyramiden, Instagram – Bilddokumentation från verksamheten och barnens aktiviteter. Kontot är bara öppet för barnens vårdnadshavare på avdelningen.

Caroline Jonasson
caroline.jonasson@umea.se


Sjöfruskolan fritidshem, blogg – Information om verksamheten

Markus Wallgren
markus.wallgren@umea.se

Sjöfruskolan fritidshem, Instagram – Bilder från verksamheten

Markus Wallgren
markus.wallgren@umea.se

Sjöfruskolan fritidshem, Youtube – Videoklipp från verksamheten

Markus Wallgren
markus.wallgren@umea.se

Smeden, Instagram – Vår pedagogiska verksamhet

Hanna Bohlin
hanna.selberg@umea.se

Storsjö, Blå viken, Instagram – Följer barnen under en fritidsdag, endast barn och föräldrar i verksamheten har tillgång till kontot

Stina Granberg
stina.granberg@umea.se

Storsjö, Klubben, Instagram – Händelser på fritids under veckan. Följer barnen under en fritidsdag, endast barn och föräldrar i verksamheten har tillgång till kontot.

Christer Lundgren

christer.lundgren@umea.se

Sörfors fritidshem, Instagram – Verksamhetsbilder. Kontot är bara öppet för föräldrar.

Anders Edlund
anders.edlund@umea.se

Linus Nyberg
linus.nyberg@umea.se

Sara Vernerson
sara.vernerson@umea.se

Tomtebogård, Facebook – Gemensamma aktiviteter som sker på förskolan/skolan, till exempel skräpplockardagar, skolstart, energispardagar. Bilder och berättande text.

Christine Jokijärvi
christine.jokijarvi@umea.se

Per Edberg
per.edberg@umea.se

Sandra Larsson
sandra.larsson@umea.se

 

Grundskolor

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Böleängsskolan, Instagram – Bilder från verksamheten och från rektorernas arbete

Oskar Fredriksson
oskar.fredriksson@umea.se

Carlshöjdsskolan, Facebook – Information om skolan och dess aktiviteter

Helene Ericsson
helene.ericsson@umea.se

Ersmarks skola, blogg – Skolarbete, veckobrev, läxor med mera

Lena Åkersten
lena.akersten@umea.se

Marianne Amsköld
marianne.amskold@umea.se

Hörnefors centralskola, Facebook

Karin Thysell
karin.thysell@umea.se

Lena Vähä
lena.vaha@umea.se

Kasamarks skola, Instagram – Bilder på aktiviteter som skolan gör

Elvy Granberg
elvy.granberg@umea.se

Kommunikation, läs och skrivutveckling, blogg


Maja Beskowskolan (högstadium), instagram - Information om skolan och dess aktiviteter

Magnus Josefsson

magnus.josefsson@umea.se

Röbäcks skola 3A, Instagram – Bilder på vad vi jobbar med i skolan för att föräldrarna enkelt ska kunna se. Endast elevernas föräldrar godkänns som följare.

Malin Björs
malin.bjors@umea.se

Storsjöskolans restaurang, Instagram


Tegs centralskola, Facebook

Helena Björnwall Åström
helena.bjornwall@umea.se

Charlotte Skarin
charlotte.skarin@umea.se

Dan Carlsson
dan.carlsson@umea.se

Tegs centralskola, Instagram – Text och bilder kring det som händer på skolan, både i informations- och marknadsföringssyfte.

Helena Björnwall Åström
helena.bjornwall@umea.se

Charlotte Skarin
charlotte.skarin@umea.se

Dan Carlsson
dan.carlsson@umea.se

Tidsenliga lärverktyg, blogg – Elevhälsan, alternativa verktyg

Annika A Davidsson
annika.davidsson@umea.se

Tomtebogårds skola, Facebook – Gemensamma aktiviteter som sker på förskolan/skolan, till exempel skräpplockardagar, skolstart, energispardagar. Bilder och berättande text.

Christine Jokijärvi
christine.jokijarvi@umea.se

Per Edberg
per.edberg@umea.se

Sandra Larsson
sandra.larsson@umea.se

Ålidhemsskolan, Instagram – Verksamhetsbilder

Andreas Stoltz
andreas.stoltz@umea.se

Ålidhemsskolan södra, klass 2A, blogg – Klassens aktiviteter, det vi gjort och det vi kommer att göra

Maria Rönnlund
maria.ronnlund.2@umea.se

Östermalmsskolan, Youtube – Flippar utifrån flipped classroom-modellen och vissa elevarbeten. Elevernas arbeten är inte sökbara i kanalen, utan materialet finns inbäddat i olika klassbloggar.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Östermalmsskolan, Soundcloud – Ljudsatta dikter, låtar samt radioteatrar

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Gabriella Widmark
gabriella.widmark@umea.se

Östermalmsskolan, Exi(t), blogg – Östermalmsskolan. Klassblogg, läxinfo, vissa elevarbeten samt inlägg från den dagliga verksamheten med mera. Bloggen har dock inte varit aktiv sedan juni 2016.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Östermalmsskolan, I <3 sexan, blogg – Klassblogg, läxinfo, vissa elevarbeten samt inlägg från den dagliga verksamheten. Bloggen har inte varit aktiv sedan juni 2015.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Östermalmsskolan, The Magic 6, blogg – Klassblogg, läxinfo, vissa elevarbeten samt inlägg från den dagliga verksamheten med mera.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Jimmy Sjögren
jimmy.sjogren@umea.se

Östermalmsskolan, #tillsammans2015, blogg – En nationell projektblogg till insamlingsprojektet för Syriens flyktingar #tillsammans2015. Bloggen har inte varit aktiv sedan juni 2016.

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

Simon Brännström
simon.brannstrom@umea.se

Andreas Sandström
andreas.sandstrom@umea.se

Östermalmsskolan, årskurs 2, blogg – Veckoinformation till vårdnadshavare från skola och fritids

Anna Rönnbäck
anna.ronnback@umea.se

Östermalmsskolan, årskurs 2, Instagram – Verksamhetsbilder från årskurs 2

Anna Rönnbäck
anna.ronnback@umea.se

Östermalmsskolan, Östermalmspodden, podd – En poddblogg för hela Östermalmsskolan, där olika podcast-projekt publiceras

Niclas Lind
niclas.lind@umea.se

 

Gymnasieskolor

Andra utbildningsverksamheter

Fritidsgårdar och andra verksamheter för unga

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Athena fritidsgård, Facebook

Jan Samuelsson
jan.samuelsson@umea.se

Fritidsspanare på Haga, Facebook


Fritidsspanarna, Instagram


Hamnmagasinet, ungdomens hus, Facebook

Emma Skog
emma.skog@umea.se

Hamnmagasinet, ungdomens hus, Instagram

Emma Skog
emma.skog@umea.se

Hartvigsgården, Facebook

Jan Samuelsson
jan.samuelsson@umea.se

Hartvigsgården, Instagram

Linus Albihn
linus.albihn@umea.se

Hörnefors ungdomsgård, Facebook

Johanna Edvinsson
johanna.edvinsson@umea.se

Hörnefors ungdomsgård, Instagram

Johanna Edvinsson
johanna.edvinsson@umea.se

Kedjans aktivitetscentrum, Facebook

Göran Lindh
goran.lindh@umea.se

Sari Vihtari
sari.vihtari@umea.se

Kulturcentrum för barn och unga i Umeå, Facebook

Emma Skog
emma.skog@umea.se

Mariehemsgården, Facebook

Linda Johansson
linda.johansson@umea.se

Ulrik Wemmenhed
ulrik.wemmenhed@umea.se

Mariehemsgården, Instagram

Linda Johansson
linda.johansson@umea.se

Ulrik Wemmenhed
ulrik.wemmenhed@umea.se

Ropstugan, Facebook – Ungdomsgård i Holmsund

Emma Nilsson
emma.k.nilsson@umea.se

Sjöfrugården Tomtebo, Facebook

Gerda Berglund
gerda.berglund@umea.se

Sävar fritidsgård, Facebook

Gerda Berglund
gerda.berglund@umea.se

Tegs fritidsgård, Facebook

Erik Sandström
erik.sandstrom@umea.se

Daniel Wållberg
daniel.wallberg@umea.se

Tegs fritidsgård, Instagram


Umea.se/ung, Facebook

Gerda Berglund
gerda.berglund@umea.se

Umeaung, Flickr

Gerda Berglund
gerda.berglund@umea.se

Västangård fritidsgård, Instagram

Therese Östensson
therese.ostensson@umea.se

Henrik Mikaelsson
henrik.mikaelsson@umea.se

Ålidhems fritidsgård, Facebook


Vård- och omsorgsboenden, äldrecenter

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Aktrisen, Facebook – Information till närstående

Katrin Näslund
katrin.naslund@umea.se

Berghem, Facebook – Information till närstående

Jennifer Karlsson
jennifer.karlsson@umea.se

Bruksbacken, Facebook – Information till närstående

Maria Brannelid
maria.brannelid@umea.se

Dragonen, Facebook – Information till närstående

Annelie Nordin
annelie.nordin@umea.se

Eriksdal, Facebook – Information till närstående

Tina Lundvik
tina.lundvik@umea.se

Ersboda, Facebook – Information till närstående

Jessica Strömqvist
jessica.stromqvist@umea.se

Hagaborg, Facebook – Information till närstående

Ingrid Elmnert
ingrid.elmnert@umea.se

Hemgården, Facebook – Information till närstående

Susanna Stenlund
susanna.stenlund.soc@umea.se

Ulla Åkerström
ulla.akerstrom@umea.se

Sara Bergfors
sara.bergfors@umea.se

Melissa Jamalde
melissa.jamalde@umea.se

Holmsund, Facebook – Information till närstående

Kåre Thellbro
kare.thellbro@umea.se

Linda Alm Holmgren
linda.alm.holmgren@umea.se

Marielund, Facebook – Information till närstående

Lisette Hellgren
lisette.hellgren@umea.se

Erica Nilsson
erica.nilsson@umea.se

Prästsjögården, Facebook – Information till närstående

Helen Mosten
helen.mosten@umea.se

Sjöbacka, Facebook – Information till närstående

Susanne Sparby
susanne.sparby@umea.se

Sjöjungfrun, Facebook – Information till närstående

Jeanette Sandström
jeanette.sandstrom@umea.se

Skräddaren, Facebook – Information till närstående

Annika Björkman
annika.bjorkman@umea.se

Camilla Forsmark
camilla.forsmark@umea.se

Solbacken, Facebook – Information till närstående


Solgården, Facebook – Information till närstående

Anneli Taflin
anneli.taflin@umea.se

Tegs äldrecenter, Facebook – Information till närstående

Åsa Pålsson Stråe
asa.palssonstrae@umea.se

Mona Bosson
mona.bosson@umea.se

Tomtebo, Facebook – Information till närstående

Susanne Vennberg Jakobsson
susanne.v.jakobsson@umea.se

Andra stöd- och omsorgsverksamheter

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Anhörigstöd, Facebook – Tips och råd för dig som vårdar en anhörig

Riitta Päivärinta
riitta.paivarinta@umea.se

Aros, Youtube – Sysselsättning inom socialpsykiatrin

Anna-Maria Lundström
anna-maria.lundstrom@umea.se

Backens familjecentral, Facebook – Information om aktiviteter, riktat till besökare

Bengt Åström
bengt.g.astrom@umea.se

Demensteamet, Facebook

 

Familjehemscentrum, Facebook – Information till familjehem samt intresserade av att bli familjehem

Åsa Marklund
asa.marklund.soc@umea.se

Familjepeppen, Facebook – Föräldrastöd i samverkan i Umeå­regionen

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Fritid för alla, Facebook – Fritid för allas aktiviteter

Malin Olofsson
malin.olofsson@umea.se

Anneli Karlsson
anneli.a.karlsson@umea.se

Fältarna, Instagram

Fältgruppen

faltgruppen@umea.se

Fältgruppen Socialtjänsten, Facebook

Fältgruppen

faltgruppen@umea.se

Hikikomori, Facebook – hälsofrämjande verksamhet för personer mellan 16 och 25 år som befinner sig mest hemma, det vill säga inte går i skolan eller arbetar och saknar sysselsättning.

Ida Hörnsten
ida.hornsten@umea.se
Tove Olofsson
tove.olofsson@umea.se

Hikikomori, Instagram – hälsofrämjande verksamhet för personer mellan 16 och 25 år som befinner sig mest hemma, det vill säga inte går i skolan eller arbetar och saknar sysselsättning.

Ida Hörnsten
ida.hornsten@umea.se
Tove Olofsson
tove.olofsson@umea.se

Andreas Rosin
andreas.rosin@umea.se

Holmsund/Obbola familjecentral, Facebook

Jenny Lundin

Jenny.M.Lundin@vll.se

Personlig assistans, Facebook – Information om verksamheten samt relevanta nyheter inom assistans­området

Sara Rosberg
sara.rosberg@umea.se

Tre trappor, Facebook


Träffpunkten Tavelsjö, Facebook

Anette Westin
anette.westin@umea.se

Ungdomstorget, Facebook – Ett samordnat och anpassat stöd i rätt tid, för att underlätta etablering på arbetsmarknaden

Veronica Johansson
veronica.johansson@umea.se

Bibliotek

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Biblioteksbussen, Facebook – Filial till Umeå stadsbibliotek

Astrid Jonsson
astrid.b.johansson@umea.se

Grubbebiblioteket, Facebook – Bibliotek på intraprenad under kultur­nämnden

Jenny Berggren
jenny.berggren@umea.se

Hagaskolans bibliotek, blogg – Boktips, händelser från biblioteket, söktips, information om hur man lånar med mera

Birgitta Lind
birgitta.lind@umea.se

Holmsunds bibliotek, Facebook – Verksamhet och tjänster

Hanna Widman
hanna.widman@umea.se

Hörnefors bibliotek, Facebook

Johan Sundlöf
johan.sundlof@umea.se

Mariehemsbiblioteket, Facebook


Minabibliotek, Instagram

Åsa Zetterström
asa.zetterstrom@umea.se

Minabibliotek, Youtube – Umeåregionens bibliotekssamarbete

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Minabibliotek.se, Facebook – Umeåregionens bibliotekssamarbete

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Minabibliotek.se, Flickr

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Minabibliotek.se, Twitter – Umeåregionens bibliotek delar med sig av två boktips varje vecka.

Anna Östman
anna.ostman@umea.se

Anna Sahlén
anna.sahlen@umea.se

Regnbågsbiblioteket, The Rainbow Library, Facebook

Christer Edeholt
christer.edeholt@umea.se

Maria Lindgren
maria.lindgren@umea.se

Tegsbiblioteket, Facebook

Maria Isberg
maria.isberg@umea.se

Umedalens bibliotek, Facebook


Umeå stadsbibliotek, Facebook

Anette Lindström
anette.lindstrom@umea.se

Maud Sandström
maud.sandstrom@umea.se

Maria Forssén
maria.forssen@umea.se

Sara Johansson
sara.johansson@umea.se

Christer Edeholt
christer.edeholt@umea.se

Äppelhyllan, Facebook


Bad och simhallar

Kultur

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Kultur för seniorer, Youtube

Maria Vesterlund
maria.westerlund@umea.se

Kvinnohistoriskt museum, blogg

Maria Hedberg
maria.hedberg@umea.se

Kvinnohistoriskt museum, Facebook

Maria Hedberg
maria.hedberg@umea.se

Kvinnohistoriskt museum, Instagram

Maria Hedberg
maria.hedberg@umea.se

Program i Väven, Facebook

Jenny Vinsa
jenny.vinsa@umea.se

Program i Väven, Instagram

Jenny Vinsa
jenny.vinsa@umea.se

Samisk seniorträffpunkt, Facebook – Information om träffpunkten

Camilla Törnroos
camilla.tornroos@umea.se

Ubmeje, Facebook – Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Peter Steggo
peter.steggo@umea.se

Umeå 2014, blogg – Stafettblogg 2006–2009 inför kultur­huvudstadssatsningen, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Facebook – Kulturhuvudstadssatsningens Facebooksida, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Flickr – Kulturhuvudstadssatsningens Flickr, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Instagram – Kulturhuvudstadssatsningens Instagram-konto, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Twitter – Kulturhuvudstadssatsningens Twitter-flöde, används inte längre

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Umeå 2014, Youtube – Kulturhuvudstadssatsningens Youtube-kanal, används inte längre, sista filmklippet publicerades i oktober 2015

Robert Rösth
robert.rosth@umea.se

Ålidhems kultur- och resurscentrum, Facebook

Victoria Edman
victoria.edman@umea.se

Service och rådgivning

Verksamhet / kanal

Kontaktpersoner

Be Green Umeå, Youtube – Projektet Be Green Umeås Youtube-kanal, används inte längre. Sista filmklippet publicerades i april 2015.


Energi- och klimatrådgivningen, Facebook – Miljö- och hälsoskydds Facebooksida för klimat- och energirådgivning

Johan Sandström
johan.sandstrom@umea.se

Föreningsbyrån, Facebook – Om föreningsbyråns tjänster

Stefan Hildingsson
stefan.hildingsson@umea.se

Returbutiken, Facebook – Information om försäljning av återbrukade produkter, öppettider, event med mera

Johan Larsson
johan.larsson@umea.se

Ola Lundberg
ola.lundberg@umea.se

Arne Olsson
arne.olsson@umea.se

Umebrå, Facebook – Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd

Sara Stenberg
sara.stenberg@umea.se

Umeå näringsliv, Facebook – Vi lyfter fram information, eller bjuder in till dialog kring ämnen som bedöms vara intressanta för företag och andra organisationer inom Umeås näringsliv. Kanalen används också för att ge en inblick i Umeå näringslivs verksamhets arbete samt öppna för ytterligare kontakter med näringslivets aktörer.

Nils Håkansson
nils.hakansson@umea.se

Anna Olofsson
anna.olofsson@umea.se

Susanne Thurén
susanne.thuren@umea.se

Anna Molin
anna.molin@umea.se

Emmy Sundin
emmy.sundin@umea.se

Karin Björk
karin.bjork@umea.se

Marie Gidlund
marie.gidlund@umea.se

Åsa Fällman
asa.fallman@umea.se

Peter Juneblad
peter.juneblad@umea.se

Johanna Palmlöf
johanna.palmlof@umea.se

Sidan har granskats 2018-12-06

Sidans kortadress: www.umea.se/socialamedier

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.