Startsida Umeå kommun

Bussgator, gång- och cykelvägar snöröjs först

När det snöar arbetar Umeå kommun, Gator och parker, hårt för att röja gator och cykelvägar. Vi börjar alltid med prioriterade gång- och cykelvägar och bussgator. I år kan du prenumerera på information om snöröjning i "snödagboken" och få mejl om insatser som sker. Snödagboken uppdateras av arbetsledaren för snöröjningsteamet, den finns på www.umea.se/vinter

När det snöar ymnigt och länge, kan vi inte alltid hålla de normala startkriterierna. Vi prioriterar alltid först bussgator, gång- och cykelvägar.

Snödagbok för uppdaterad information

Som trafikant kan du också förbereda dig genom att ta del av uppdaterad information om var, hur och när arbetet med snöröjning och halkbekämpning pågår. "Snödagboken" som uppdateras av arbetsledaren för snöröjningsteamet finns på www.umea.se/vinter. Där finns även en karta över gång- och cykelvägar och gator som prioriteras. Tänk på att oavsett färdsätt och väder tar resorna längre tid på vintern.

Felanmälan och synpunkter

Du kan när som helst på dygnet lämna synpunkter och göra felanmälan via www.umea.se/felanmalan eller genom att ringa 090-16 14 61.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
mejl

Karin Isaksson
park- och gatuchef
090-16 14 39
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.