Startsida Umeå kommun

Dialog om gatu- och parkarbeten i Holmsund

Under 2017 satsar vi extra på utomhusmiljön i Holmsund. Tisdag 30 maj vill vi träffa dig och höra vad du tycker om de insatsar vi planerar. Vi tar gärna emot dina idéer för och synpunkter på gator och parker i Holmsund.

Dialog om gatu- och parkarbeten
Tisdag 30 maj, klockan 14.30–18.30
Holmsund, Himmelska fridens torg

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Kontakt

Gator och parker
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.