Startsida Umeå kommun

Gå och cykla på Svingen trots underhållsarbete

Under perioden mitten av maj och fram till första delen av augusti kommer underhållsarbete att utföras på Svingen. Men, du kan använda cykel- och gångbron under hela perioden.

Svingen är den cykel- och gångbro som förbinder östra staden med universitets- och sjukhusområdet. Färgen på bron har börjat släppa och därför ska den blästras bort. Arbetsställningar har redan börjat byggas för att kunna utföra arbetet.

Arbetet kommer att utföras på dagtid till största delen, tillfälliga ljudstörningar kan uppstå. Det går alltså att använda bron för gång- och cykeltrafik under hela perioden arbetet pågår.

Kontakt

Mats Johansson
Gator och parker
Umeå kommun
090 – 16 13 73

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.