Startsida Umeå kommun
Bild på belysning på Gösta Skoglunds väg

Belysning på Gösta Skoglunds väg

Gatubelysningen släcks i sommar

I sommar kommer vi att släcka gatubelysningen under de ljusa sommarnätterna, från 15 maj till 24 juli. Men tryggheten är viktig så om det finns behov kommer vi att tända belysningen vid till exempel större evenemang och mulet väder.

Här i Norrland är det ljust nattetid och därför upplevs ofta belysningen onödig. Och allmänheten har varit positiv till släckningen tidigare år.

Tryggheten är viktig

Men tryggheten, tillgänglighet och jämställdhet för dig som rör dig i Umeå är också mycket viktig. Eftersom jämställdheten är en viktig aspekt kommer vi att aktivt övervaka den släckta gatubelysningen och tända vid behov.

– Vårt styrsystem för gatubelysning är flexibelt. Vi kan ställa in ett värde när det är så mörkt att vi ur ett trygghetsperspektiv bedömer att belysningen ska tändas, säger gatudriftchef Per Hilmersson.

Belysningen kommer att släckas inom Umeå centralort, Holmsund/Obbola, Sävar, Hörnefors, Tavelsjö, Brännland och Täfteå. Mindre byar kommer inte att beröras av släckningen.

Släckningen sparar energi och pengar

Under de senaste sju åren har vi släckt gatubelysningen från mitten av maj till slutet av juli. Främsta anledningen till sommarsläckningen är att minska energiförbrukningen, men även att sänka kostnaderna för gatubelysningen.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.