Startsida Umeå kommun
Illustration över Lundabron, en gång- och cykelbro som byggs mellan Lundåkern och Bölesholmarna

Lundabron, en gång- och cykelbro som byggs mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Illustration: Zolland Design.

Gatu- och parkarbeten i Umeå 2017

Årets investeringar i gator och parker har beslutats av tekniska nämnden. De stora gatuprojekten under året är ombyggnad av Vasaplan och bygget av Lundabron, en gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna. För parkernas del handlar det bland annat om bygget av den nya äventyrslekparken på Umedalen och Böleängsparken.

Vi fortsätter att prioritera insatser för fotgängare och cyklister. Nya gång- och cykelvägar ska byggas bland annat längs JA Linders väg vid Iksu Spa, utmed Nydalavägen på Berghem och längs Generalsvägen i Sävar. Dessutom bygger vi Lundabron, en ny gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna, och Maskinåbron i Sävar byggs om.

Vasaplan börjar byggas

I centrum börjar vi bygga om Vasaplan, en sliten plats som får kraftigt utökad kapacitet för busstrafik, VA och energiförsörjning. Samtidigt ska trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet förbättras väsentligt i den nya utformningen.

Rådhustorget färdigställs under sommaren och nya cykelparkeringar ska byggas mellan Rådhustorget och Nygatan.

Vi kommer även att bygga om ett antal bostadsgator i bland annat Obbola, på Marieberg, Rödäng och Grubbe. Dessutom bygger vi om industrigator på Västerslätt och Västra Ersboda.

Nya lekplatser och skötselplaner

I parkernas investeringsprogram ligger fokus på att bygga lekplatser och rusta upp slitna miljöer, att arbeta med skötselplaner samt att utveckla informationen om parkerna. Skötselplanerna för Nydala och Bölesholmarna ska beslutas under året.

Umedalens äventyrslekpark färdigställs under hösten, en park med hinderbana, utsiktstorn och en stor klätterlek. Parken blir en mötesplats för barnfamiljer i området och ett besöksmål för alla Umeåbor.

Stadsdelslek på Böleäng

Efter fjolårets uppskattade medborgardialog kommer en stadsdelslek att byggas i Böleängsparken under 2017. Planen är att parken invigs till hösten. Även Öbacka strandpark färdigställs under året.

Tre lekplatser ska renoveras i Holmsund, Sävar och Hörnefors. Dessutom kommer vi att göra en del insatser för upprustning av andra slitna lekplatser i kommunen.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande om att ett antal gatu- och parkarbeten skulle skjutas längre fram i tid.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 13 29
070-296 12 32
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.