Startsida Umeå kommun
Bild på trafiklöftesträdet.

Klicka på bilden för att komma till trafiklöftesträdet.

Ge ett trafiklöfte och förbättra samspelet i trafiken

Med ett digitalt trafiklöftesträd och aktiviteter på universitetet och i centrum på stan vill kommunen uppmuntra till att synas och att samspela i trafiken. Grunden till det är att ha koll på varandra och trafikreglerna.

Ge ett trafiklöfte

Umeå kommun har skapat ett digitalt trafiklöftesträd där du kan avge ditt trafiklöfte. Titta gärna in på kommunens webbplats och se andras löften och lova något som du kan göra för att förbättra samspelet och trafiksäkerheten i Umeå.

Trafiklöftesträdet ingår i kampanjen Kollvisionen. Med Kollvisionen vill kommunen uppmärksamma samspelet mellan alla olika trafikslag och tydligöra trafikregler.

Har du koll?

Att ha koll i trafiken är inte svårt. Du har koll när du ser dina medtrafikanter och agerar tillsammans med dem, oavsett om du kör bil, cyklar eller går. Du har koll när du håller ögonkontakt, visar hänsyn, anpassar hastigheten och följer trafikreglerna.

– Vi tror på samarbete, hänsyn och respekt. Grunden för ett bra samspel i trafiken är att ha koll på varandra och reglerna, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, Umeå kommun.

Kontakt

Marie Frostvinge trafikplaneringschef
Umeå kommun
090-16 13 85
070-318 16 13
mejl

Ida Lundström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 54
070-611 00 88
mejl

Mer information

Läs mer om Kollvisionen och trafiklöftesträdet

Lär dig mer om att synas
och samspela i trafiken

Torsdag 1 september,
klockan 10.00–14.30
Campustorget, Umeå universitet

Onsdag 21 september,
klockan 11.00–14.00 Renmarkstorget

Du får lära dig mer om synbarhet och samspel i trafiken. Kommunen berättar mer om Kollvisionen och besökare får cykellysen, reflexer och Umeås cykelkarta så långt lagret räcker.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.