Startsida Umeå kommun
Bild på grävmaskin

Här bygger vi om gator och parker 2018

Vi lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra gator och cykelvägar i trim. Vi satsar också på att hålla våra parker och grönområden vackra och inbjudande. I år planerar kommunen gatuarbeten för drygt 174 miljoner kronor och parkarbeten för drygt 17 miljoner kronor. Här kan du läsa om vilka projekt det handlar om.

Byggarbeten i investeringsprogram gator och parker 2018 (pdf)

Förbättringar som ska göras i några stads- och kommundelar under 2018

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.