Startsida Umeå kommun

Ja till att riva vid Västra Esplanaden

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om igångsättningstillstånd för rivning av fastigheten Ymer 1, som bland annat har inrymt restaurangen Peppes. Platsen kommer att användas som station för utlåning av packcyklar fram till bygget av ett parkeringshus.

Byggnadsnämnden har godkänt rivningslov för fastigheten. Mark och exploatering vid Umeå kommun bedömer att byggnaden bör rivas så snart som möjligt, bland annat för att taket är i dåligt skick. Arbetet beräknas ske under första kvartalet 2017. Efter rivning ska platsen utnyttjas som en av de tre första stationerna för lånecyklar i Umeå, i avvaktan på att ett parkeringshus kan uppföras.

– Det kommande parkeringshuset är en av förutsättningarna för fortsatta gröna parkeringsköp, för att samla arbetsplatsparkeringar i p-husen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Preliminärt planeras på platsen för ett parkeringshus i fyra våningar med 300 platser och med butiker i bottenvåningen mot Kungsgatan. Det kan också bli en tre våningar hög påbyggnad med bostäder.
När det gäller stationerna för lånecyklar, ska en placeras på Söderslätts handelsområde och en på universitets-/sjukhusområdet.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
072-733 07 32
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.