Startsida Umeå kommun
Fotomontage av Lundabrons utformning: Sweco.

Fotomontage av Lundabrons utformning, framtagen av Sweco

Lundabron ska börja byggas

Lundabrons utformning är klar och bron ska börja byggas. Bron kommer att bidra till att underlätta resor och arbetspendling med cykel över älven i västra stadsdelarna. Den gör det lättare för umebor att ta sig till stadsnära rekreation och friluftsliv.

Tekniska nämnden har beslutat att gå vidare med projektet och bygga bron. En tredjepartsgranskning ska dock genomföras och godkännas innan byggandet kan starta. Byggstart beräknas till hösten 2016 och bör vara klar om cirka ett år.

Lundabron medför förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv för såväl boende i hela Umeå som för de människor som besöker staden.

– Det är viktigt för oss att fler resor inom staden kan ske med cykel och det ska bron bidra till. Bron är också efterlängtad eftersom den ger fler invånare tillgång till fina naturområden, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Bron kommer att binda samman två attraktiva grönområden i Umeå, Bölesholmarna och Strandpromenaden till en trevlig rundslinga på 3,6 km i en helt bilfri miljö.

– Umeå blir helt enkelt en närmare stad, menar tekniska nämndens vice ordförande Stefan Nordström.

Lundabron är ett av de största byggprojekten för Gator och parker under 2016 och är en samverkansentreprenad. Budgeten är på drygt 48 miljoner kronor.

Lundabron blir 179 meter lång och kommer att vara 6 meter bred med avsmalning till 4 meter vid mitten. Höjden på pylonerna är 24 meter och frihöjden under bron är 5,9 meter.

Kontakt

Sune Norman
projektledare
090-16 13 98
070-693 61 24
mejl

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.