Startsida Umeå kommun
Fotomontage av nya Vasaplan: WSP, Wingårdh arkitekter och Trivector.

Fotomontage av nya Vasaplan: WSP, Wingårdh arkitekter och Trivector.

Nu börjar Vasaplan byggas om

Vasaplan ska byggas om och bli en modern terminal med ökad kapacitet så att fler kan åka buss. Tisdag 2 maj börjar en mittplattform att byggas. Vi vill underlätta för dig som är resenär med trafikvärdar, skyltning och andra aktiviteter under ombyggnaden.

Skanska har fått uppdraget att bygga om Vasaplan och arbetet startar 2 maj. En mittplattform ska byggas under bussarnas sommartidtabell, 1 maj–1 oktober. Under denna tid kommer bussarna att få tillfälliga hållplatser och en tillfällig färdväg främst längs Västra Norrlandsgatan.

Ombyggnaden innebär också att vi skapar hållbara och effektiva lösningar för el, vatten, värme och avlopp under markytan. Ombyggnad under 2017–2018 ger Umeå kommun ett statsbidrag som täcker en väsentlig del av den totala kostnaden.

Förbud mot genomfartstrafik på Västra Norrlandsgatan

Västra Norrlandsgatan får förbud mot genomfartstrafik på sträckan mellan Västra kyrkogatan och Rådhusesplanaden. På vissa gator kommer en del av gatuparkeringarna att tas bort tillfälligt. När mittplattformen är klar 2 oktober upphör genomfartsförbudet och gatuparkeringarna återkommer. Information om de tillfälliga hållplatserna och färdvägarna kommer att finnas i centrum. Bussarna är tillbaka på Vasaplan 2 oktober 2017. Därefter fortsätter ombyggnad längs fasaderna och under sommaren 2018 avslutas arbetet.

– Ombyggnaden kommer att påverka dig som reser via Vasaplan i första hand, men också andra. Vi ber om överseende med störningar under byggtiden, säger Gunnar Teglund, projektledare.

Passager finns men framkomligheten är begränsad

Det kommer att vara möjligt för dig som går att passera genom byggområdet i stort sett hela tiden. Passager kommer att finnas längs fasader, utom vid Folkets Hus där ombyggnad av Folkets Hus entré och restaurang sker, och efter fasaden vid före detta systembolaget. Passager kommer också att finnas på Rådhusesplanaden, Vasagatan och Västra kyrkogatan. Men, passagen på Vasagatan kan stängas när det behövs av säkerhetsskäl för passerande och arbetare.

Alla entréer till verksamheter runt Vasaplan kommer vara tillgängliga under hela byggperioden.

Trafikvärdar och aktiviteter

Trafikvärdar kommer att finnas på plats 24 april till 12 maj under vardagar, klockan 7–18 för att bland annat hjälpa dig som är resenär att hitta de tillfälliga hållplatserna.

2–5 maj pågår också andra aktiviteter i anslutning till de tillfälliga busshållplatserna.

– Vi vill uppmuntra dig som är resenär att fortsätta åka buss även om det kan vara lite besvärligare under byggtiden. Att vi Umeåbor reser hållbart är viktigt för att vår klimatpåverkan ska minska, säger John Bylund, trafikplanerare som arbetar med hållbart resande.

Nya Vasaplan klar under 2018

Hela ombyggnaden ska vara klar under 2018 och då är Vasaplan anpassad för att klara både dagens och framtidens resenärsflöden.

– När ombyggnaden är klar har Umeå en trevlig, modern terminal med ökad kapacitet för bussar, bättre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Det blir också smidigare byten mellan stadsbussar och du behöver bara korsa ett körfält i taget vid passage över Vasaplan, säger Fredrik Forssell, kollektivtrafikchef.

Kontakt

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
Umeå kommun
090-16 14 57
mejl

Fredrik Forssell
kollektivtrafikchef
090-16 22 36
mejl

Mer information

Läs mer om byggprojektet och hur det påverkar dig på www.umea.se/vasaplan

Se hur busstrafiken går under byggtiden: www.tabussen.nu/vasaplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.