Startsida Umeå kommun
Övergiven skrotcykel

Övergivna cyklar städas bort

I oktober kommer vi att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i centrum.
– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningen, säger gatuingenjör Mats Johansson.

Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter nu med att kommun ska städa bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för renhållningen. Arbetet startar i början av oktober med märkning och i slutet av oktober plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Mats Johansson.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte kommunen skall ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, t ex hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Städningen påbörjas i början av oktober

Arbetet pågår under oktober-november. Det berörda området är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Kontakt

Mats Johansson
driftingenjör
Umeå kommun
090-16 13 73
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.