Startsida Umeå kommun

Rådhustorget ska inte rivas upp

Det har förekommit uppgifter i media om att Rådhustorget ska rivas upp. Det stämmer inte. I själva verket handlar det om att åtgärda besiktningsanmärkningar, där ett mindre antal plattor är trasiga eller behöver justeras.

Det är en mindre yta som kommer att läggas om och det påverkar inte torgets tidplan. Arbetet sker löpande och kommer högst marginellt att påverka Umeåbornas tillgång till torget.

Skador på några plattor

På Rådhustorget finns drygt 600 000 plattor av olika slag på en yta av ca 10 000 kvm. Ett område på ca 200 kvm närmast Äppellunden ska läggas om, samt ytterligare ett 50-tal plattor som behöver justeras.

Plattorna har skador som i vissa fall beror på läggningen medan andra troligen har skadats när tunga fordon har kört på torget, till exempel renhållningsfordon och varuleveranser. De skadorna har uppstått eftersom fogarna mellan plattorna inte hunnit sätta sig. När torget är helt klart och alla fogar är på plats, kommer plattorna att klara belastningen från tunga fordon.

Torget öppnar som planerat under hösten

Arbetet bredvid Äppellunden beräknas ta ca fem dagar och eventuellt blir det någon mindre avstängning av just den yta som läggs.

– Vi öppnade delar av torget i förväg och har varit medvetna om att det finns risk att plattorna påverkas. Det är alltid en avvägning mellan att hålla hela området stängt eller att öppna upp delar för att underlätta för näringsidkare och andra verksamheter, säger Karin Isaksson, teknisk chef på Umeå kommun.

Resterande delar av torget besiktas i senare delen av oktober.

– I så här stora projektet är det varken konstigt eller ovanligt att vissa delar behöver justeras. Det påverkar inte några verksamheter och något kaos kommer det inte att bli. Vi öppnar upp torget allteftersom det blir klart de närmaste veckorna, precis som vi har sagt tidigare, säger Karin Isaksson.

Invigningen av det nya Rådhustorget sker senare under hösten.

Kontakt

Karin Isaksson
teknisk chef
Gator och parker
Umeå kommun
karin.isaksson@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.