Startsida Umeå kommun
Illustration på nya Maskinåbron i Sävar. Framtagen av WSP.

Nya Maskinåbron i Sävar. Illustration: WSP.

Samråd om vattenverksamhet vid Maskinåbron, Sävar

Umeå kommun planerar att byta ut den så kallade Maskinåbron över Sävarån i Sävar. Den nuvarande bron med ett hängverk av i huvudsak trä är uttjänt och därför behöver bron bytas ut.

Den nya bron kommer utseendemässigt att bli väldigt lik den nuvarande med stöden på samma plats. De nya stöden blir av betong till skillnad från de nuvarande som är stenkistor, timrade stöd fyllda med stenblock. I samband med att en ny bro byggs kommer vissa justeringar av vägens profil att göras.

Arbete med bron inleds tidigast 2017, efter att att nödvändiga beslut och tillstånd är klara. För planerade åtgärder kommer kommunen att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Lämna synpunkter

Vi vill med samrådet informera om planerna och inhämta synpunkter och information från ägare av vatten, fiske och andra sakägare. Synpunkter som du skickar in kommer att ingå i en samrådsredogörelse.

Senast 31 mars 2017 vill vi ha dina skriftliga synpunkter.

Skicka via mejl till:

Lars Nilsson
mejl

Skicka via post till:

Umeå kommun
Gator och parker
Lars Nilsson
901 84 Umeå

Kontakt

Lars Nilsson
Gator och parker
090-16 13 69
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.