Startsida Umeå kommun

Tillfälligt avstängda korsningar på Rådhusesplanaden

Från 13 augusti stängs korsningen mellan Västra Norrlandsgatan och Rådhusesplanaden och korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplanaden av för biltrafik på grund av ombyggnadsarbete. All biltrafik i öst-västlig riktning hänvisas till Järnvägsallén.

Ombyggnadsarbetet längs Rådhusesplanaden börjar nu med bland annat byte av ledningar för el, tele, vatten och avlopp i båda korsningarna.

Tillfällig avstängning från måndag 13 augusti

Från måndag 13 augusti 2018 och till i mitten på september stängs korsningen Västra Norrlandsgatan och Rådhusesplanaden. Västra Norrlandsgatan är framkomlig för biltrafik fram till korsningen. I slutet på september kommer ett körfält att öppnas i korsningen igen för biltrafik.

Korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplanaden stängs också av från måndag 13 augusti och till i slutet av november. Gatuparkeringarna tas bort. För att underlätta för t ex boende kommer Nygatan fram till korsningen, från båda hållen, att dubbelriktas under byggtiden. Nygatan fortsätter att vara ett huvudstråk för cyklister.

All biltrafik i öst-västlig riktning hänvisas till Järnvägsallén.

Alla entréer tillgängliga men begränsad framkomlighet

Alla entréer till fastigheterna kommer att vara tillgängliga för varumottagning, kundbesök och för boende. Framkomligheten är dock begränsad.

Gående och cyklister kommer att kunna passera korsningarna hela tiden men placeringen av passagerna kan ändras med kort varsel.

Tack för att du är uppmärksam på vägskyltar och visar hänsyn.

Kontakt

Gunnar Teglund
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Rickard Drugge
arbetsledare
NCC
070-7806186
rickard.drugge@ncc.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.