Startsida Umeå kommun

Underhållsarbete i Saras tankegång

Under de närmaste veckorna kommer vi att göra underhållsarbete på de vita mosaikplattorna i Sara Lidman-tunneln vid Umeå Central.

Både gående och cyklister kommer att kunna passera medan arbetet pågår.

Kontakt

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
Umeå kommun
090-16 14 57
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.