Startsida Umeå kommun
Marie Frostvinge och Lena Karlsson-Engman med diplom och Guldtriangeln, tillsammans med prisutdelarna.

Från vänster: Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, och Lena Karlsson-Engman (S), tekniska nämndens ordförande, tog emot priset av NTF:s ordförande Monica Green och infrastrukturminister Anna Johansson.

Utmärkelse till Umeå för trafiksäkerhet

Umeå kommun har tagit emot Guldtriangeln för arbete med ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister. Infrastrukturminister Anna Johansson delades ut priset 25 april på NTF:s kongress.

– Vi samarbetar sedan många år med Polisen och sjukvården för att öka trafiksäkerheten, berättar Marie Frostvinge, trafikplaneringschef på Umeå kommun. Att jobba med både infrastruktur och beteenden har visat sig vara framgångsrikt och det är naturligtvis roligt att det uppmärksammas nationellt.

Insatser för trafiksäkerhet uppmärksammas

Priset delas sedan 1993 ut av NTF för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet. NTF:s styrelse motiverade utnämningen så här:

”Umeå kommun får Guldtriangeln för sin helhetssyn. Man arbetar systematiskt med att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter dels genom ombyggnad av infrastrukturen och dels genom beteendepåverkande åtgärder. Som underlag i arbetet finns ett trafiksäkerhetsprogram samt årliga trafikdatarapporter. Minst lika viktigt i bedömningen är att kommunen har en tydligt uttalad målsättning med att minska antalet allvarligt skadade och dödade och att man genom sitt trafiksäkerhetsprogram kommunicerar trafiksäkerhetsarbetets mål, inriktning och uppföljning för kommunens medborgare, politiker, tjänstemän och samverkande aktörer.”

Kontakt

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
Umeå kommun
090-16 13 85
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.