Startsida Umeå kommun
Illustration på Vasaplan framtagen av WSP och Wingårdhs arkitekter

Illustration av Vasaplan: WSP och Wingårdhs arkitekter

Vasaplans utformning är beslutad

Tekniska nämnden har beslutat godkänna arkitekternas förslag på utformning av Vasaplan. Det är ett nav för kollektivtrafiken och en viktig mötesplats i Umeå. Vasaplan ska bli säkrare, mer tillgänglig, tryggare och finare. Den ska också kunna hantera fler bussar inför framtiden.

Vasaplan är en av Umeås viktigaste offentliga platser, den är ett nav för kollektivtrafiken samtidigt som det är en viktig mötesplats. Området har behov av renovering och förbättringar tekniskt av anläggningen samt för att säkerställa kapaciteten för framtida trafik, förbättra tillgänglighet och ambitionen är att skapa en trivsam, trygg och tillgänglig plats som fungerar väl för alla resenärer och de som vistas där, både Umeåbor och besökare.

Kollektivtrafiken kan öka och tillgängligheten blir hög

Umeå kommun har tagit fram ett gestaltningsprogram som nu är beslutad av Tekniska nämnden. Gestaltningsprogrammet visar hur Vasaplan kommer att omformas inför framtidens behov.

– Att kollektivtrafiken kan öka är mycket viktigt för Umeå och Vasaplans utformning har stor betydelse för att göra det möjligt, säger tekniska nämndens vice ordförande Stefan Nordström.

En av de viktigaste delarna i utformningen är att få en bra tillgänglighet för alla men speciellt för personer med funktionshinder.

– Med den nya utformningen förbättras tillgängligheten väsentligt vilket har hög prioritet i arbetet så att Vasaplan blir tillgänglig för alla, med till exempel höga kantstenar som underlättar insteget till bussen, ledstråk och bra sittplatser, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Nämnden ställde sig också bakom ett yrkande från V som underströk just vikten av tillgänglighet.

Mittrefug ger smidigare byten för resenärer

Det kommer att byggas en mittrefug och busstrafiken kommer att enkelriktas på var sida om refugen. Det blir alltså två enkelriktade gator. Mittrefugen medför smidiga byten på plattformen mellan olika busslinjer. Tydligt utmärkta passager och mittrefugen medför att gående endast behöver korsa ett körfält i taget och det ökar trafiksäkerheten.

Vasaplan kommer, precis som idag, även i framtiden att endast vara avsedd för kollektivtrafik, med undantag för vissa varuleveranser samt taxi.

Trafikverket har beviljat Umeå kommun stöd med finansiering av projektet via det så kallade Stadsmiljöavtal om drygt 49,75 miljoner kronor, inklusive utveckling av linje ett.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden 
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Gunnar Teglund
gatuprojektchef
Umeå kommun
090-16 14 57
070-340 14 57
mejl

Mer information

Läs mer om Vasaplan och gestaltningsprogrammet:
www.umea.se/vasaplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.