Startsida Umeå kommun

Visa hänsyn och följ trafikregler på gågatan

Kommunen och polisen får ibland frågor om trafikregler på gågatan. Här får du veta mer om vad som gäller. Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan. När fordonstrafik är förbjuden ska du till exempel leda cykeln klockan 10–18.

Gör så här

Oavsett hur du tar dig fram hjälper ögonkontakt, hänsyn och samspel oss att färdas säkert. Det gäller alltid och är en av grundparagraferna i trafikförordningen. Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan.

Kungsgatan, delen Västra Esplanaden–Vasagatan är gågata. Även en del av Rådhusesplanaden är gågata. På gågatan får både gående, cyklister och motordrivna fordon röra sig, men gående har alltid företräde. Här sker allt i gångfart.

Där gågatuskylten/vägmärket har en tilläggstavla så anger den vilka tider fordonstrafik är förbjuden. Tekniska nämnden har tidigare beslutat vilken del av gågatan som ska ha förbud mot fordonstrafik. Kartan visar vilka regler som gäller och var de gäller. Mellan Renmarkstorget och Vasagatan är fordonstrafik förbjuden, vardagar klockan 10–18 (lördagar klockan 10–15). Tänk på att även cykeln räknas som ett fordon, så mellan dessa tider ska du leda din cykel.

– Genom att visa hänsyn till andra och följa trafikreglerna kan vi skapa ett trevligare stadsrum och öka förståelsen mellan olika trafikslag som rör sig på gågatan, säger Katarina Bergström, trafikplanerare, Umeå kommun.

Polisen vill också bidra till att öka förståelsen för reglerna.

– Skyltningen av gågatan är korrekt. Är du osäker på reglerna för gågator finns reglerna att läsa på Transportstyrelsens webbplats. Vi får ibland önskemål om att synas mer på gågatan och vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla det önskemålet, säger Peter Karlsson, inspektör, Polismyndigheten i Umeå.

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
mejl

Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Peter Karlsson
gruppchef, trafikavdelningen
Polismyndigheten i Umeå
010-568 32 36
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.