IT-staden

Teknik för nya framsteg

"Den ungdomliga universitetsstaden Umeå visar med både bredd och innovationsförmåga att IT är vår tids viktigaste verktyg för att stärka välfärden." Så löd en del av motiveringen till att utse Umeå till Årets IT-kommun 2007. Kommunens effektiva tjänster via webbplatsen bidrog till att Umeå också utsetts till Sveriges kvalitetskommun.

En tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har gjort Umeå till en av världens bredbandtätaste städer. Närheten till universiteten med forskning och kompetent arbetskraft har underlättat rekryteringen inom den expanderande IT-sektorn under många år

Att Norrlands Universitetssjukhus, Volvo Lastvagnar, Ålö AB, Komatsu Forest och andra stora nyttjare av IT har integrerat ny teknik, är utvecklande för både den egna verksamheten och informations- och kommunikationssektorn.

I Umeå finns omfattande nätverk med nya och självständiga 3-D-grafiker, illustratörer, webbdesigners och programmerare, som i många fall går vidare till internationella företag.

Dela
Sidan uppdaterad 2015-04-17 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!