Startsida Umeå kommun

IT-staden

Teknik för nya framsteg

"Den ungdomliga universitetsstaden Umeå visar med både bredd och innovationsförmåga att IT är vår tids viktigaste verktyg för att stärka välfärden." Så löd en del av motiveringen till att utse Umeå till Årets IT-kommun 2007. Kommunens effektiva tjänster via webbplatsen bidrog till att Umeå också utsetts till Sveriges kvalitetskommun.

En tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har gjort Umeå till en av världens bredbandtätaste städer. Närheten till universiteten med forskning och kompetent arbetskraft har underlättat rekryteringen inom den expanderande IT-sektorn under många år

Att Norrlands Universitetssjukhus, Volvo Lastvagnar, Ålö AB, Komatsu Forest och andra stora nyttjare av IT har integrerat ny teknik, är utvecklande för både den egna verksamheten och informations- och kommunikationssektorn.

I Umeå finns omfattande nätverk med nya och självständiga 3-D-grafiker, illustratörer, webbdesigners och programmerare, som i många fall går vidare till internationella företag.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.