Startsida Umeå kommun
Vägvisningskyltar för cyklister

Teknisk handbok för gator och parker

Handboken ska användas av konsulter och entreprenörer som utför uppdrag för Umeå kommun. Beskrivningarna och anvisningarna i handboken ska följas vid projektering. Texterna ska i vissa fall även finnas med i de förfrågningsunderlag och bygghandlingar som lämnas.

  • Under rubriken ”Krav” finns de punkter som ska följas.
  • Under rubriken ”Riktlinjer” finns de punkter som bör följas

Handboken är ett tillägg till de branschgemensamma tekniska anvisningar, lagar och aktuella regelverk som finns.

Ändringar i handboken

Om regelverken ändras, så ändras även innehållet i handboken.
Du får besked om ändringarna genom att prenumerera på nyheterna.

Läs mer om revideringar och hur du få besked om ändringarna

Sök i teknisk handbok
Prenumerera på ändringar
Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format

Sidan har granskats 2018-06-05

Sidans kortadress: www.umea.se/tekniskhandbokgop

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.