Startsida Umeå kommun
Bild på cyklister

Cykling och cykelvägar

Umeå kommun arbetar för att göra det enklare och säkrare att ta sig fram i Umeå med cykel. Det gör vi för att Umeå ska kunna växa hållbart, med bättre luft, bättre hälsa och mindre klimatpåverkan. Här kan du läsa mer om vårt arbete med att underlätta för cyklister.

Cykelöverfarter

2017 byggde vi tolv nya cykelöverfarter och under 2018 bygger vi flera. Det gör vi för att det ska bli enklare och säkrare att ta sig fram med cykel. Lär dig mer om reglerna vid en cykelöverfart och vad som skiljer dem från cykelpassager.

Cykelöverfarter och cykelpassager

U-bike cykeluthyrning

Hyr en eldriven lådcykel från U-bike. Batteriet räcker upp till åtta timmar, cykeln kan lastas med upp till hundra kilo och ersätta många bilresor i stan.

Bli medlem i U-bike

Cykelstället på Kungsgatan

25 augusti 2018 öppnar Cykelstället på Kungsgatan. Här kan du bland annat låna eldrivna lådcyklar från U-bike, tvätta och reparera din cykel eller parkera tryggt under tak eller i ett garage.

Cykelstället

Så planerar vi för ökad cykling

Vi arbetar för att cykeln ska vara ett självklart val och tillsammans med gång- och kollektivtrafik vara normen i staden. Cykeln ska integreras i all trafikplanering och stadsplanering och prioriteras vid drift och underhåll. Det ska helt enkelt vara lätt att färdas med cykel i Umeå.

I Umeå kommuns cykeltrafikprogram anges hur vi ska arbeta vidare för att få fler ska välja att cykla och för att förbättra situationen för Umeås cyklister.

Cykeltrafikprogram och cykelbokslut

Cykelkarta

Ladda ner vår cykelkarta för Umeå tätort. Här ser du vart huvudvägnätet går och vilka prioriteringar som gäller på huvudvägnätet när det gäller sandning, plogning, sopning mm.

Kartor och vägvisning

Bryt upp från gamla resvanor

Du har väl inte missat vår kampanj för att få fler att cykla? Se vår kampanjfilm eller kolla in #brytupp i sociala kanaler där Umeåbor har delat sina bilder av livet på cykeln i Umeå.

Sidan har granskats 2018-08-30

Sidans kortadress: www.umea.se/cykel

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.