Startsida Umeå kommun
Illustration på hur nya Rådhustorget kommer att blir efter ombyggnad. Framtagen av Sweco.

Illustration på hur nya Rådhustorget kommer att blir efter ombyggnad. Framtagen av Sweco.

Rådhustorget

Vi bygger om Rådhustorget för att skapa en vacker och representativ miljö i hjärtat av Umeå, en plats som både är folklig och officiell. Torget ska vara en attraktiv mötesplats året om och locka med sittplatser i solen, aktiviteter och utbud, där umeborna kan mötas, tala och umgås. Självklart ska platsen vara till för alla: trygg, tillgänglig, flexibel och lättorienterad.

Torget upplevs i dag av många som slitet, rörigt och trångt som gör det svårt att ta sig fram. Det naturliga gångstråket mellan Kungsgatan och kulturhuset Väven behöver öppnas upp och belysningen bytas ut för att uppfylla nya krav. Därför finns det behov av att bygga om Rådhustorget.

Byggdagbok

I byggdagboken kan du läsa om hur arbetet fortlöper i projektet.

Nyheter

Illustration av Rådhustorget nya utformning. Framtagen av Sweco.
Kontakt

Om du vill lämna synpunkter eller ställa frågor kan du göra det här:

Rådhustorgets mejl

Fler kontaktuppgifter

Prenumerera

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Sidan har granskats 2017-08-10

Sidans kortadress: www.umea.se/radhustorget

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.