Startsida Umeå kommun

Parkeringsförbud, område

Umeå kommun har beslutat att inrätta områden med parkeringsförbud för olika stadsdelar. Generellt betyder det att är det förbjudet att parkera på gatumark inom ett sådant område. Undantag gäller om skyltningen visar att det är tillåtet att parkera. 

Vägmärke vid infart till område med parkeringsförbud. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavlan "slut på område" är uppsatt.

Inom området får du endast parkera där det det är skyltat "P".

Vägmärke vid utfart från område med parkeringsförbud. Märket anger att ett område med parkeringsförbud upphör.

Efter märket gäller de generella reglerna för stannande och parkering.

Områden med parkeringsförbud

Kartan visar områden med parkeringsförbud i Umeå.

Parkeringsförbudsområde, klicka på bilden för att komma till sidan med nedladdningsbar karta.

Parkeringsförbudsområde, klicka på bilden för att komma till sidan med nedladdningsbar karta.

Nya områden med parkeringsförbud

Området med parkeringsförbud utökats. Ett utskick med information om detta har skickats till boende i berörda områden.

Läs informationbladet till Umedalen, Backenområdet.

Läs informationsbladet till Tomtebo.

Gatuparkeringar
Karta över gatuparkeringar i områden med parkeringsförbud. Klicka på bilden för att komma till sida med nedladdningsbar karta.

Karta över gatuparkeringar i områden med parkeringsförbud. Klicka på bilden för att komma till sida med nedladdningsbar karta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.