Startsida Umeå kommun

Anmäl din skola till "Gå & cykla till skolan 2017"

Aktiviteten som arrangeras av Trafikkalendern vänder sig till Sveriges alla elever och pedagoger i år F-6. Under två valfria veckor i september-oktober samlar din skola så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Anmälan

Från och med 1 maj till och med 23 oktober kan du anmäla din skola på www.gaochcykla.se Där finns också utförligare information om hur aktiviteten fungerar, checklistor, lektionstips, vilka skolor och kommuner som deltar m.m. Senast den 13 november måste Trafikkalendern ha fått in era slutresultat!

Alla har chans att vinna ett pris

Den skola som lyckas samla in flest respoäng, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner 15 000 kronor. Förutom prispengar till skolor finns chans att vinna priser till klasser, enskilda elever och pedagoger. Totalt delas priser för mer än 50 000 kronor ut. Umeå kommun deltar som en aktiv kommun och lottar ut en aktivitet (värd 5000 kr) till en av klasserna som varit duktigast på att resa hållbart, dvs cyklat, gått eller åkt kollektivt, under tävlingen.

Klicka på bilden för att komma till trafiklöftesträdet.

Det digitala trafiklöftesträdet

Umeå kommun har skapat ett digitalt trafiklöftesträd där du kan avge ditt trafiklöfte. Titta gärna in i det digitala Umeå och se andras löften och lova något som du kan göra för att förbättra trafiksäkerheten.

Klicka på trädet ovan för att avge ditt trafiklöfte och se andras!

Alla som avger ett löfte deltar i utlottningen av fina priser. Mer information kommer senare.

Viktigt med samspel i trafiken

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Om alla har koll kan vi nå dit.

Hur ska vi minska antalet trafikolyckor i Umeå? Vi tror på samarbete, hänsyn och respekt. Grunden för ett bra samspel i trafiken är koll på reglerna. När vi har koll ser vi våra medtrafikanter och agerar tillsammans med dem. Oavsett om vi kör bil, cyklar eller går.

Kollvisionen är en del av Umeå kommuns arbete med trafiksäkerhet.

Läs mer i trafiksäkerhetsprogrammet

Att ha koll är inte svårt. Det kan handla om något så enkelt som att cykla på höger sida och att gå på vänster sida på en gemensam gång- och cykelbana. Nu hjälps vi åt – och ger Umeå bättre koll i trafiken.

Det är det som är kollvisionen.

Så här kan du hjälpa till

Ögonkontakt, anpassa hastigheten, visa hänsyn och följa trafikregler är vad Kollvisionen handlar om.

Läs mer om hur du kan hjälpa till.

Sidan har granskats 2017-09-26

Sidans kortadress: www.umea.se/kollvisionen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.