Startsida Umeå kommun

Budgettillskott för att klara elevökning inom gymnasieskolan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett tillskott på 13,1 miljoner kronor nästa år. Detta utifrån elevökningen inom gymnasieskolan. Den påbörjade elevökningen beräknas pågå under flera år. Under de kommande tio åren ökar antalet elever i gymnasieåldern med 1 200 personer (34 procent) i kommunen.

Ökningen motsvarar en normalstor gymnasieskola. Det kan därför krävas nya lokallösningar utöver de som redan är planerade eller påbörjade.
– Det är ju ett i grunden angenämt problem. Vi har också under flera år sett att fler och fler elever från andra kommuner väljer att plugga på någon av våra gymnasieskolor. Det gäller kanske framförallt våra idrottsutbildningar som är väldigt populära, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Antalet elever inom svenska för invandrare (SFI) och annan grundläggande utbildning beräknas också öka utifrån det stora mottagandet av nyanlända under de senaste åren. Detta kan dock finansieras med överskott från tidigare år.

Vill bli bäst i landet

I nämndens uppdragsplan för nästa år framgår att de kommunala gymnasieskolorna ska ha högst meritvärde och genomströmning i kommungruppen större städer år 2025. De kommunala skolorna uppvisar redan goda resultat men det krävs en fortsatt positiv utveckling för att klara det uppsatta målet.
– Vi har också valt att ha ett särskilt fokus på pojkarnas prestationer. Detta eftersom pojkarna generellt presterar sämre är tjejerna och därför kan få problem när de ska läsa vidare eller söka arbete, säger Peter Vigren.
Nämnden vill även minska den upplevda stressen bland tjejer, att en större andel elever ska välja en yrkesutbildning, bibehålla andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna samt öka jämställdheten i elevernas studieval.

Vänsterpartiet yrkade avslag till beslutet om budget.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.