Startsida Umeå kommun

Digitalt närvarosystem införs i alla förskolor

För- och grundskolenämnden har beslutat att införa det digitala närvarosystemet Tempus i samtliga förskolor. I dag är det ett 30-tal av Umeå kommuns cirka 85 förskolor som redan använder systemet.

Införandet av Tempus startade 2010, men har pausats sedan 2015 på grund av bristande resurser.

– Tempus kommer att underlätta planeringen och vi kan också följa barngruppernas storlek både under dagen och över längre tid. Vi kan också se hur barngruppernas storlek varierar mellan olika förskolor eller avdelningar, säger Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

I Tempus lägger vårdnadshavarna bland annat in barnets planerade tid på förskolan och de kan också kommunicera med förskolan och göra sjukanmälan via systemet. Systemet finns också som app så att det går enkelt att använda via mobiltelefon.

Bättre närvarorapportering där planerad och faktisk vistelsetid för barnen blir tydligare underlättar personalens planering och gör det enklare att planera måltider och aktiviteter med mera.

För att systemet ska kunna ge full effekt krävs att både personal och vårdnadshavare använder systemet fullt ut.

Införandet pågår och förväntas vara slutför under 2018.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.