Startsida Umeå kommun

Investeringsplan, för- och grundskolan 2017

För- och grundskolenämnden har fastställt de prioriterade investeringarna för 2017 som fullmäktige beslutade tidigare i år på drygt 160 Mkr. De flesta projekten är redan igång, eller på väg att sättas igång. Många av dem är en följd av tidigare beslut i nämnden.

Investeringar för perioden 2018–2021 ska antas av fullmäktige i juni och för- och grundskolenämnden har fattat beslut för lokalförsörjningsbehoven för verksamheten. Dessa ska ligga som underlag för beredning.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.