Startsida Umeå kommun

Mer resurser till flerspråkiga barns språkutveckling

För- och grundskolenämnden beslutar att omfördela resurser till att stärka barns och elevers möjlighet att utveckla flerspråkighet och kulturell identitet i förskola och skola.

För barn och elever som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna innebär beslutet en möjlighet att genom utökad undervisningstid och revitaliserande språkaktiviteter, att utveckla och återta språket.

Resurser som tidigare gått till modersmålsstöd i förskolan i samiska och finska, där Umeå kommun är förvaltningsområde, samt övriga minoritetsspråk ska omfördelas inom ramen för befintlig budget och användas till:

  • utökad undervisningstid i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken
  • språkbad och språkdusch för samiska och finska
  • likvärdiga insatser för att stärka språk och identitet hos barn och elever i förskolan, förskoleklass och fritidshem för samtliga modersmål
  • stöd till nyanlända barn vid inskolning i förskolan, förskoleklass samt fritidshem
  • undervisning i ämnet modersmål för elever i förskoleklass med utökad undervisningstid för de nationella minoritetsspråken
  • en utökning av studiehandledning för nyanlända elever i årskurserna
    7–9

– Det känns positivt att förslaget om resursfördelning är diskuterat och förankrat hos de samiska och svensk-finska företrädarna, säger Moa Brydsten, (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Fakta:

Elever i för- och grundskola som hör till någon av de nationella minoriteterna (samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det krävs därför inte grundläggande kunskaper i språket och elever kan läsa språket som ett nybörjarspråk. Umeå kommun är förvaltningsområde för samiska och finska och det innebär särskilda skyldigheter att till exempel erbjuda förskola helt, eller delvis på språket.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.