Startsida Umeå kommun
Saxar i burk

När börjar skolan?

Umeås kommunala grundskolor har skolstart tisdag 21 augusti, vecka 34. Skolskjutsar går ordinarie tider på morgonen. De flesta skolor har vanlig skoldag och skollunch serveras. Respektive skola kan ha särskild starttid på morgonen och särskild plats för upprop. Om inget annat anges samlas eleverna i sina klassrum.

Tid och plats för skolstart, kommunala grund- och gymnasieskolor

Skolstart, banner

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.