Startsida Umeå kommun

Naturskolan – positivt exempel i ny rapport

Naturskyddsföreningens rapport ”Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på” visar att det finns flera positiva exempel på hur kommuner och skolor arbetar med LHU, lärande för hållbar utveckling.

Ett exempel är Naturskolan i Umeå kommun som arbetar med kompetensutveckling, studiebesök och platsbaserat lärande som ett led i arbetet med hållbar utveckling i skolan med målgruppen pedagoger och ledare inom för- och grundskolan.

Kunskap och enagemang

Syftet är att, med hjälp av utomhuspedagogik i naturen och i alla ämnen, ge kunskap och engagemang lokalt kopplat till globalt, teoretiskt kopplat till praktiskt. Naturskolan arbetar för att underlätta möten mellan skolan och omvärlden, bland annat genom medborgardialogen Rådslaget och i ett LHU-samarbete med Hanoi i Vietnam.

Fånga behov

Alla förskolor och skolor finns representerade i ett nätverk som kommunicerar kunskap och byter erfarenheter. En LHU-grupp av ledare fångar upp verksamheternas behov och Naturskolan verkställer genom att erbjuda olika typer av arrangemang. Alla verksamheter arbetar för utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” vilket innebär att alla har en egen handlingsplan för LHU.

Underlag för utveckling

Det övergripande syftet rapporten är att presentera en uppdaterad nulägesbild av hur de svenska kommunerna arbetar med LHU på landets grundskolor och att därigenom också visa på hur arbetet med LHU i Sveriges kommuner har utvecklats. Underlaget ska fungera som ett kunskapsunderlag för dem som arbetar med att utveckla arbetet med LHU, ansvariga politiker, policyaktörer, rektorer och lärare.

Kontakt

Erika Åberg
enhetschef Naturskolan
Umeå kommun
090-16 50 95
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.