Startsida Umeå kommun

Förskolan Rosendal. Illustration: Arkinova Arkitekter.

Ny förskola byggs Öst på stan

Under januari 2018 sätts spaden i jorden Öst på stan för en ny förskola som ska heta Rosendal. Förskolan kommer att ha sex avdelningar på två plan och den ska byggas utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. Förskolan ska vara klar sommaren 2019.

– Förskolan får fler avdelningar än den tidigare förskolan Mården och ligger i linje med förtätning av staden. I projektet samarbetar Fastighet och Gator och parker för att även anlägga en allmän park i nära anslutning till förskolan och det nya bostadsområdet, säger Erik Nilsson, byggprojektledare, Umeå kommun.

Förskolan byggs på den plats där den tidigare förskolan Mården låg. Den verksamheten är i tillfälliga lokaler vid gamla simhallen och ska flytta in när förskolan är klar.

Läs mer om byggprojektet

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
070-516 44 24
erik.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.