Startsida Umeå kommun

Ny skola hyllar stridbar Umeåkvinna

Den nya kombinerade högstadie- och gymnasieskolan som invigs 2019 ska heta Maja Beskowsskolan. Maja Beskow blev i början av förra seklet Umeås första kvinnliga lärare efter att ha utbildat sig till teckningslärare i Stockholm. Hon fick tjänsten vid Umeå högre allmänna läroverk på dispens, det var först på 1920-talet som kvinnliga lärare och elever tilläts vid läroverken.

Det är det anrika Östra gymnasiet som ska renoveras och omvandlas till Maja Beskowsskolan. Namnet på skolan har valts med omsorg.

– Det känns väldigt roligt att vi lyfter fram en lokal kvinnlig profil på det här sättet. Hon är en förebild som verkligen förtjänar mer uppmärksamhet, säger Jonas Stenlund, projektledare för den nya skolan.

Att namnge skolan efter en kvinna är också i linje med kommunfullmäktiges mål att ”skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.”

Klart hösten 2019

Maja Beskowsskolan ska bli en modern och flexibel skola som ska vibrera av liv och lärande. I skolan ska 600 högstadieelever och 1000 gymnasieelever erbjudas en miljö där lärande står i fokus. Skolan får både öppna och slutna lärmiljöer som ger utrymme för olika arbetssätt och lärstilar. Lärarna, rektorer och elevhälsoteam får arbetsplatser i närheten av sina elever och lokalerna byggs för att underlätta samarbete. Renoveringen och ombyggnationerna av de befintliga lokalerna pågår. Maja Beskowsskolan öppnar höstterminen 2019.

Kontakt

Jonas Stenlund
projektledare
Umeå kommun
070-616 24 17
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.