Startsida Umeå kommun

Rörelserikedom och arbetslivskunskap i skolan

Under höstterminen kommer begreppet rörelserikedom att introduceras i skolan. Det stödjer målet att minska skillnaden mellan pojkars och flickors resultat. Ett annat ämne som startar i åk 9 under hösten är Arbetslivskunskap i skolan.

Rörelserikedom bygger på aktuell forskning som visat att dagliga rörelseaktiviteter och motorisk träning leder till förbättrad hälsa och därmed bättre skolresultat. För flickor som inte har utvecklat rörelserikedom i tidig ålder finns risk för att de börjar förknippa fysisk aktivitet med ohälsa.

– Det kan låta som självklarheter, alla vet att rörelse är nyttigt. Tidigare kom rörelserikedom naturligt när man var ute och lekte, men i dag måste det läras in på ett annat sätt, helst redan i tidig ålder. Det är viktigt att skolan ger verktyg som kan ge barnen möjligheter att uppnå god hälsa, för hela livet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Arbetslivskunskap i skolan

Flickor och pojkars utbildningsval är ett prioriterat område i studievägledningens nya verksamhetsplan. I linje med den och för att höja kunskapen om var jobben finns, nu och i framtiden, samt vilka vägar som leder till dessa jobb har Umeå kommun och Handelskammaren skapat Arbetslivskunskap i skolan. Ämnet introduceras i åk 9 under hösten och är tänkt att pågå i tre år.

– Jag hoppas att det här ska ge vidgade vyer och ökad kännedom om vilka möjligheter som finns, både när det gäller studieval och yrkesliv. I förlängningen handlar det om att vi ska kunna säkra kompetensförsörjningen i framtiden, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.