Startsida Umeå kommun

Rörelserikedom ökar lusten, förmågan och möjligheten att röra sig

Under två dagar har Dr. Dean Kriellaars, vid University of Manitoba, Kanada, besökt Umeå för att utbilda idrottslärare, fritidspedagoger, idrottsledare, rektorer, tjänstepersoner och politiker i rörelserikedom.

Dagarna som inleddes med att en delegation från Umeå besökte utbildnings­minister Gustav Fridolin var än en startpunkt på pilotprojektet EMÅ där barn och ungdomar i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem skall möta aktiviteter som leds på ett nytt sätt. Projektet vill förändra synen på vad som motiverar barn och unga till aktiva liv så att de får samma rätt till rörelse och därmed samma förutsättningar att må bra och prestera bra.

Vad är rörelserikedom?

Att vara rörelserik är inte samma sak som att vara vältränad utan om att kunna använda kroppen på många olika sätt. Rörelserikedom kan jämföras med ordförråd och ju fler rörelser du kan behärska desto större rörelseförråd får du. Rörelser som att hoppa jämfota, stå på ett ben eller balansera på en bräda ökar rörelseförrådet. Alla, i alla åldrar bör träna efter egen förmåga på rörelser som lustfyllda och roliga.

Utmaningar

Tidigare kom rörelserikedom naturligt när man var ute och lekte, men idag måste det läras in på ett annat sätt redan i tidig ålder. Mätningar i Kanada och USA visar att redan vid åtta års ålder är det stora skillnader mellan pojkar och flickor i rörelserikedom, skillnader som leder till att flickor får försämrat självförtroende och i det tidiga tonåren börja förknippa rörelse med olycka.

I Sverige visar forskning att endast 40 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna rör sig tillräckligt och att en avgörande faktor för hur mycket barnen rör på sig beror på föräldrarnas utbildningsbakgrund.

– Att få barn och ungdomar att röra sig tillräckligt är en av våra stora utmaningar, säger Fredrik Strandgren, skolstrateg vid Umeå kommun.

Öka elevernas lust att röra sig

Elevernas mående och förutsättningar för att prestera i skolan skulle förbättras markant och vi lyckades få fler elever som rörde sig 60 minuter per dag. Forskning visar att vi skulle få ökad mental hälsa, Bättre sömn, minskad ångest, minskad depression, minskad stress, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes, förbättrade motoriska färdigheter, bättre självförtroende, minskat antal knäskador, förbättrad koncentrationsförmåga och mycket talar även för att elevernas studieresultat skulle förbättras. För att få fler barn och ungdomar räcker det inte med att säga att de borde röra sig mer. Vi måste öka elevernas förmåga, lust och möjlighet att röras sig vilket kräver ett förändrat ledarskap på alla nivåer och i alla sektorer.

Projektet är ett samarbete mellan Umeå kommun, SISU Idrottsutbildarna och Västerbottens läns landsting.

Kontakt

Fredrik Strandgren
skolstrateg
090-16 17 68
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.