Startsida Umeå kommun

Unikt utbildningskoncept planeras i Umeå

En ny kombinerad gymnasie- och högstadieskola ska samlokaleriseras i före detta Östra gymnasiets lokaler i Umeå. Tanken är att det nya utbildningskonceptet, som har arbetsnamnet Östra skolan, ska stå färdigt hösten 2018.

– Det här känns som en väldigt spännande lösning som kan ge många positiva effekter, säger Peter Vigren (S), ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

De båda skolverksamheterna ska alltså inrymmas i de lokaler som tidigare har inhyst Östra gymnasiet och senare Fridhemsgymnasiet. Fram till starten 2018 kommer lokalerna att renoveras och anpassas för de nya verksamheterna. Under våren ska ansvariga politiker och tjänstepersoner inleda en dialog med elever kring konceptet. Det kan handla om alltifrån programutbud till utformningen av lokalerna.

Utbildningskonceptet, som blir det första i sitt slag i den här delen av landet, bygger på en profilskola med tydlig inriktning som ska attrahera både högstadie- och gymnasieelever. Detta genom ett attraktivt programutbud och ett brett samarbete mellan skolformerna. När skolan är fullt utbyggd ska det finnas plats för cirka 1 600 elever, fördelat på 1 000 elever på gymnasiet och 600 elever på högstadiet.

Det nya utbildningskonceptet innebär att det tidigare förslaget om en samlad gymnasieby på Umestan inte längre är aktuellt.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.