Startsida Umeå kommun

Vill starta humanistiskt gymnasieprogram

Det humanistiska programmet bör finnas med i utbudet hos de kommunala gymnasieskolorna i Umeå. Därför tillsätts nu en arbetsgrupp som ska undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att starta ett sådant program.

Under ett antal år är det endast den fristående gymnasieskolan Umeå internationella gymnasium som har erbjudit det humanistiska programmet i Umeå. Programmet fanns tidigare även på en av de kommunala gymnasieskolorna men det lades ner på grund av för få sökande.

– Men en kommun som Umeå borde kunna erbjuda ett humanistiskt program med en profil som lockar många elever. Vi vet att detta har lyckats på andra platser i landet, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

En arbetsgrupp med tjänstepersoner på utbildningskontoret ska nu utreda möjligheterna och presentera detta för nämnden.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.